Paaslunch (02 april)

Paaslunch van 12 tot 14 uur. Kosten 2.50. Inschrijven achter de bar.